Regulamin

1. Pasażerowie zobowiązani są do punktualnego stawienia się we wcześniej ustalonym miejscu odbioru (adres odbioru).
2. Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy po zajęciu miejsca w pojeździe.
3. Cenę biletu ustala Przewoźnik.
4. Bilet w obie strony (OPEN) jest ważny 6 miesięcy.
5. Zmiany terminu przewozu należy dokonać co najmniej 3 dni przed wyjazdem w biurze przewoźnika lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 513 390 280.
6. W przypadku awarii mikrobusu , Przewoźnik podejmuje wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
7. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych  wypadków (NNW) podczas podróży,  lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
8. Dopuszczalny bagaż stanowi jedną lub dwie torby o łącznej wadze do 40 kg oraz bagaż podręczny.
9. Nadbagaz zostanie zabrany w miarę dostępnego wolnego miejsca odpłatnie.
10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż znajdujący się w pojeździe .
11. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,  środków odurzających oraz palenia tytoniu. Zakaz dotyczy również e-papierosów.
12. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku , gdy Pasażer :
-jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
-nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”
-zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu lub ciągłości przewozu
-nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
-dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
13. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika , ze względu na wymogi bezpieczeństwa (foteliki, podstawki dla dzieci).
14. Podczas podróży Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy.
15. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł na rzecz kosztów czyszczenia.